BÉR ÉS BEVALLÁS
Bérszámfejtés kompromisszumok nélkül
TÁRGYI-ESZKÖZ
Nyilvántartás, könyvelés egyszerűen
FŐKÖNYV PROGRAM
Naprakész könyvelés gyorsan egyszerűen
SZÁMLA ÉS PÉNZTÁR
Számlák, pénzügyek naprakész nyilvántartása

HÍREK - INFORMÁCIÓK

További számfejtési kérdések 2013.

Előző információs bejegyzésünkben kiegészítések vannak! (http://www.remekprogram.hu/hirek.html?id=102)

1. Szakképzési hozzájárulás

Egyes "új típusú" szoc.hozz.kedvezmények (27% mértékűek) esetén, a szakképzési hozzájárulás alapja is csökkenthető!
(ezekre jogosult munkavállalónkként, maximum 100 ezer forinttal)

Ezzel kapcsolatos NAV tájékoztató: http://www.nav.gov.hu/data/cms276129/Tajekoztato_a_szakkepzesi_hozzajarulas_fizetesi_kotelezettseggel_osszefuggo_2013.pdf

Ennek beállítása a bérprogramban hasonlóan történhet a szoc.hozz.kedvezményeknél leírtakhoz:
- Kedvezmény alapja jogcím: 82×× - Mértéke: 100% - Havi maximuma: 100.000
- A szakképzési hozzájárulás jogcímen (9510) az alap meghatározása változik:
  Alapját csökkentőként fel kell venni az előbb leírt 82×× jogcímet  *Javított bejegyzés
  Csak !!! az előbb leírt 82×× legyen az alapját növelő (eddig 1××× jogcímek voltak)

2. Távolléti díj

Havibér esetén, az új Mt. az egy órára jutó bér meghatározásánál (teljes napi munkaidő esetén) a 174 órát nevesíti osztószámként,
ellentétben az eddig megszokott, aktuális havi munkaórák számával.

Nem tudni, hogy ez a jogalkotó határozott akarata-e, vagy csak bizonyos kitételek meghatározásának kifelejtése ...
... amit később pótolnak, de:

Most ez a számolás azt jelenti, hogy egy havibéres munkavállaló adott havi bére el fog térni a megállapított alapbérétől,
(olyan hónapban, amikor részére fizetett ünnepet, szabadságot, stb. számfejtünk)
még akkor is, ha a távolléti díja egyenlő az alapbérével (tehát semmilyen bérpótléka nincs).

Mindezek ellenére a Bérprogramban (4.417 verziótól) lehetőség van ennek beállítására:

- Rendszer > Rendszerbeállítások > Paraméterek : [Távolléti díjnál az osztószám 21,75 nap (174 óra) legyen]
- Egyszerűbb cégeknél előfordulhat, hogy 1401,1410,1420,... jogcímek számolási módja "A"
  (mert minden dolgozóra igaz, hogy a távolléti díja egyenlő az alapbérével)
  Ilyen esetben is használható az új számolási mód :
- Az ["A" számolási módnál is ez legyen az osztó] választónégyzet bejelölésével


A távolléti díj kiszámítása viszonylag egyszerűsödött : alapbér + utolsó hat havi bérpótlékok "átlaga"
Viszont számítása, így minden havi számfejtés előtt szükséges - az utolsó hat naptári hónap meghatározás miatt.
Továbbá egyes bérpótlékok csak akkor számítanak bele, ha azokra legalább az előírt időtartamban jogosult volt a munkavállaló.

(2012.évi I.törvény a munka törvénykönyvéről 148§: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV)

Természetesen olyan munkavállalók esetében, ahol nincs (műszak-, éjszakai-, készenléti-, ügyeleti-, stb.) bérpótlék, a távolléti díj továbbra is megegyezik az alapbérrel.

Az új számolási mód a Bérprogramban (4.417 verziótól) is elérhető, két megkötéssel :
- a beállított irányadó időszak minden kiválasztott személyre vonatkozik, ezért a "darab" időszakkal rendelkezők hibás eredményt adnak
  (ezekre a személyekre külön-külön, az őrájuk vonatkozó időszak kiválasztásával lehet számolást indítani)
- a program a kijelölt pótlékokat mindenképp beleszámolja, nem tudja vizsgálni a meghatározott minimum időtartam fennállását

Számfejtés > Technikai műveletek > Átlagkereset számolás, ahol meg kell adni :
- Irányadó időszak (kezdő-záró)
- Távollétbe számító bérpótlék jogcímek
- Számolás típusa : [Távolléti díj 2013-tól]
 .